คำศัพท์จราจรภาษาอังกฤษ

คำศัพท์จราจรภาษาอังกฤษ

การดูสัญลักษณ์ป้ายจราจรถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ควรตระหนักปฏิบัติตาม ซึ่งป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ นั้นมีทั้งแบบรูปภาพ และข้อความ ซึ่งจะมีภาษาอังกฤษอยู่ด้วย เราจึงรวบรวมสาระ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ…

Read more