ประโยคภาษา

English

40 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ใครเริ่มต้นฝึกภาษาอังกฤษ ลองเรียนรู้จาก ประโยคภาษาอังกฤษสำเร็จรูป ขั้นพื้นฐาน นี้ไปเริ่มใช้กันก่อนก็ได้ เป็นประโยคที่สามารถนำไปใช้พูดได้เลยในสถานการณ์ต่างๆ ที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน 1. What’s your na…

Read more

ประโยคภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน! 1. Help yourself! เชิญตามสบาย 2. Absolutely! อย่างแท้จริง 3. What have you been doing? ช่วงนี้คุณทำอะไรบ้าง 4. Nothing much. ไม่มีอะไรมาก 5. What’s on your mind?…

Read more