นิทานสองภาษา

Jack and the Beanstalk

แจ๊คผู้ฆ่ายักษ์ (Jack and the Beanstalk)

Once upon a time there was a boy called Jack. He lived with his mother. They were very poor. All they had was a cow. กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่า “แจ๊ค” เขาอาศัยอยู่กับแม่ของเขา พวกเ…

Read more