เฮอร์คิวลิสกับคนขับรถเข็น (Hercules and the Wagoner)

Hercules and the Wagoner

A carter was driving a wagon along a country lane, when the wheels sank down deep into a rut. The rustic driver, stupefied and aghast, stood looking at the wagon, and did nothing but utter loud cries to Hercules to come and help him.
คนขับเกวียนคนหนึ่งกำลังเข็นรถบรรทุกของไปตามทุ่งนา ล้อของรถเข็นตกลงไปในร่องนาลึก คนขับรถชาวบ้านผู้นี้งุนงงและตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้น เขายืนมองรถเข็นโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลย แต่กลับร้องไห้เสียงดังเพื่อขอให้เทพเจ้าเฮอร์คิวลิสมาช่วยเขา

Hercules, it is said, appeared and thus addressed him: Put your shoulders to the wheels, my man. Goad on your bullocks, and never more pray to me for help, until you have done your best to help yourself, or depend upon it you will henceforth pray in vain.
เทพเจ้าเฮอร์คิวลิสปรากฎกายขึ้นและบอกกับขนขับเกวียนผู้นั้นว่า, เอาไหล่ทั้งสองของเจ้าดันล้อรถสิ บังคับวัวให้เดินไปข้างหน้า แล้วไม่ต้องร้องอ้อนวอนขอให้ข้ามาช่วยเจ้าอีก, จนกว่าเจ้าจะช่วยเหลือตัวเองจนถึงที่สุดแล้ว, หรือว่าเจ้าจะพึ่งเพียงแค่การสวดวิงวอนที่ไร้ประโยชน์

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
Self-help is the best help.
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน