เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กับภาพการ์ตูนดูง่ายๆ

อีกวิธีที่จะทำให้เราเรียนรู้ภาษาที่ 3 ได้ดีขึ้นนั้น บางคนอาศัยการเรียนรู้จากการเคยเห็น มองเห็น จดจำ อย่างภาพที่เรานำมาฝากนี้จะช่วยให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายเพิ่มขึ้น

drink : ดื่ม Go : ไป lead : นำ
drrive : ขับ Hit : ตี lift : ยก , ชู
eat : กิน Hop : โดด lock : ล็อค
float : ลอย juggle : เล่นกล Look : มอง
fly : บิน Jump : กระโดด march : เดินขบวน
fold : พับ Kick : เตะ Mix : ผสม
follow : ตาม Knock : เคาะ Mop : ถู
give : .sh Laugh : หัวเราะ Open : เปิด

skate : เล่นสเก็ต Sweep: กวาด Turn: กลับ
Skip: กระโจน Swim: ว่ายน้ำ Walk: เดิน
Sleep: นอน Swing: แกว่าง Wash: ล้าง
Slide: เลื่อน Take: เอา, หยิบ Wave: โบก
Sneeze: จาม Talk: พูด คุย Wipe: เช็ด
Spin: ปั่น Tell: บอก Work: ทำงาน
Stand: ยืน Throw: ขว้าง Write: เขียน
Stop: หยุด Tie: โยง Yawn: หาว
Carrier bags : ถุงชอปปิ้ง Hanger : ไม้แขวนเสื้อ Receipt : ใบเสร็จรับเงิน
Trolley : รถเข็น Purse : กระเป๋าสตางค์ Paper bag: ถุงกระดาษ
Basket : ตะกร้า Label : ป้าย , ฉลาก Price tag : ป้ายราคา
Credit cart : บัตรเครดิต Bar code : บาร์โค๊ด Scale : ตาชั่ง