หมาจิ้งจอกกับหน้ากาก (The Fox and the Mask)

The Fox and the Mask

A Fox had got into the storeroom of a theatre, by some means. Suddenly he observed a face glaring down on him, and began to be very frightened, but looking more closely he found it was only a mask, such as actors use to put over their faces.
หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินเข้าไปในห้องเก็บของของโรงละครแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่าง ทันใดนั้น มันได้สังเกตเห็นว่ามีใบหน้าของคนผู้หนึ่งจ้องเขม็งลงมายังมัน, มันเริ่มรู้สึกตกใจกลัวเป็นอย่างมาก, แต่เมื่อมันเข้าไปดูใกล้ๆ มันก็พบว่าเป็นเพียงหน้ากากอันหนึ่ง, เหมือนกับที่นักแสดงใช้ใส่ปิดหน้าของพวกเขา

“Ah”, said the Fox, “you look very fine, it is a pity you have not got any brains.”
“โธ่” หมาจิ้งจอกพูด “หน้าตาแกก็ดูดีนะ แต่น่าสงสารที่แกไม่มีสมองที่จะคิด”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
All that glitters is not gold. ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง