สิงโตกับแพะ (The Lion and The Goat)

The Lion and The Goat

One humid day in the summer, a lion and a goat were dying of thirst. Once they found a puddle, they began fighting for the water. They fought and became really tired.
วันหนึ่งท่ามกลางอากาศอันแสนอบอ้าวของฤดูร้อน สิงโตและแพะต่างกระหายน้ำเที่ยวเดินหาน้ำดื่ม จนเดินมาพบกันที่แอ่งน้ำเล็กๆ แห่งหนึ่ง ทั้งสองแย่งกันกินน้ำ จนเกิดทะเลาะ และต่อสู้กันขึ้น ในที่สุด ทั้งสิงโตและแพะก็เหนื่อยหอบด้วยกันทั้งคู่

After a battle, they laid down for a rest. And then the lion saw vultures were flying circle around in the sky. “I think we better compromise and share the water or we keep fighting until one loses and becomes their food.” said the lion. The goat agreed with the lion, and at the end they share water to drink.
หลังจากต่อสู้กัน ทั้งคู่ก็นอนหมดเรี่ยวหมดแรง ในขณะที่นอนอยู่นั้น เจ้าสิงโตก็มองเห็นฝูงแร้งกำลังบินคอยท่าอยู่บนฟ้า มันจึงพูดขึ้นว่า “เราควรแบ่งน้ำกันกินดีกว่าต่อสู้กันจนตาย แล้วกลายเป็นอาหารของแร้งนะ” เจ้าแพะเห็นด้วยกับสิงโต ทั้งสองจึงแบ่งน้ำกันกินแต่โดยดี

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
Share something better than lose everything
แบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่กัน ดีกว่าต้องสูญเสียไปทั้งหมด