ลากับเจ้านาย

ลาตัวหนึ่ง ไปขอร้องเทวดาให้ช่วยหานายใหม่ให้ เพราะมันไม่พอใจนายคนเดิมที่มีอาชีพขายเครื่องเทศ เนื่องจากเขาใช้งานมันหนัก แต่กลับให้อาหารเพียงเล็กน้อย เทวดาเตือนลาให้คิดดี ๆ เสียก่อน แต่ลากลับยืนยันคำเดิม เทวดาจึงให้มันไปอยู่กับคนทำกระเบื้อง ปรากฏว่านายคนนี้ใช้งานมันหนักยิ่งกว่า มันทนไม่ไหวจึงไปขอเทวดาเปลี่ยนนายคาสิโนออนไลน์อีกครั้ง เทวดาจึงบอกกับลาว่า “ครั้งนี้ข้าจะส่งเจ้าไปอยู่กับคนฟอกหนังสัตว์แทนแล้วกัน” ลารู้ตัวทันทีว่า ตนต้องตกอยู่ในอันตรายเป็นแน่ มันได้แต่คร่ำครวญว่า ถ้าเช่นนั้นข้าขอกลับไปอยู่กับนายคนแรกหรือคนที่สองจะดีกว่า หากข้าตายไปก็ยังเหลือหนังหุ้มกระดูกอยู่บ้าง

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ::  จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่

 พุทธภาษิต

ลุทฺโธ อตฺถํ น ชานาติ ลุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ 
อนฺธตมํ ตทา โหติ ยํ โลโภ สหเต นรํ. 
ผู้โลภ ย่อมไม่รู้อรรถ ผู้โลภย่อมไม่เห็นธรรม, 
ความโลภเข้าครอบงำคนใดเมื่อใด ความมืดมิดย่อมมีเมื่อนั้น.