ภาษาอังกฤษกับการ Shopping

ประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคสนทนาภาษาอังกฤษของเจ้าของร้านหรือผู้ขายเมื่อมีลูกค้าเข้ามาในร้าน จะมีความหมายว่า ให้ฉันช่วยไหม ซึ่งมักใช้ถามลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการหาสินค้าที่ต้องการและรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น

May I help you?
เมย์ ไอ เฮลพ ยู
(How) can I help you?
(ฮาว) แคน ไอ เฮลพ ยู
Do you want any help?
ดู ยู วอนท เอนนี เฮลพ
Do you need any help?
ดู ยู นีด เอนนี เฮลพ
Would you like any help?
วูด ยู ไลค เอนนี เฮลพ
Have you been helped?
แฮฟว ยู บีน เฮลพท

ซึ่ง part นี้ จะแนะนำประโยคที่สนทนากันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เช่นการถามความค้องการของลูกค้า การบอกความต้องการสินค้าที่สนใจ กรณีขอดูสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ การลองสินค้าพวกเสื้อผ้า เป็นต้น

Is there anything/something I can do for you?
อีส แธร์ เอนนีธิง/ซัมธิง ไอ แคน ดู ฟอร์ ยู
มีอะไรที่ฉันพอจะทำให้คุณได้บ้าง
Yes, please. / No, thanks.
เยส พลีซ / โน แธงคส
มีครับ / ไม่มีครับ ขอบคุณ

ประโยคที่ผู้ขายใช้ถามความต้องการของลูกค้าสามารถนำไปใช้กับการนำเสนอสินค้าประเภทต่างๆ ได้ เช่น

what would you like, sir?
วอท วูด ยู ไลค เซอะ
คุณต้องการซื้ออะไรค่ะ
What are you looking for?
วอท อาร์ ยู ลุคคิง ฟอร์
คุณกำลังมองหาอะไรอยู่ครับ
Which one do you need?
วิช วัน ดู ยู นีด
คุณต้องการอันไหนครับ