ประโยคภาษาวลี

คำวลี และประโยค

Act  your age                                                             เลิกทำตัวเป็นเด็กเสียที

Alive as well                                                               เป็นสุขสบายดี

All systems go                                                           ทุกอย่างพร้อม

Anything goes                                                           อะไรก็ได้, ไม่มีกฎเกณฑ์

Ain’t it a shame?                                                        มันน่าเสียดายไหมล่ะ

And all that                                                                 และอะไรพรรค์นั้น

Back to square one!                                                 กลับไปตั้งต้นใหม่

Bye for now                                                                 แค่นี้ก่อนนะ

And away we go!                                                       ไป … กันได้แล้ว

Big deal                                                                        ไม่เห็นมีอะไรเลย

Beats me                                                                      ไม่รู้เหมือนกัน

Break a leg                                                                   ขอให้โชคดี

That’s the way it is                                                    มันก็เป็นอย่างนี้แหละ

Come rain or shine                                                  ไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออก

Just so……                                                                   (อย่า) … ก็แล้วกัน

Can you top that?                                                      ทำได้อย่างไรน่ะ

Be my guest                                                                 อยากทำอะไรก็ทำ

Can’t be bad                                                                ไม่เลวเลย

Could I have that in writing?                               ขอเป็นลายลักษณ์อักษรได้ไหม

It’s a cinch                                                                   เรื่องขี้ผง

Been there, done that                                              เคยมาหมดแล้ว

Can do                                                                            ได้เลย, (จะ) ทำให้

Come hell or high water                                          ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

Never say die!                                                             อย่ายอมแพ้

Business as usual                                                       ทุกอย่างเป็นปกติ