บทสนทนา (ภาษาอังกฤษ) การจองตั๋วเครื่องบิน

เพื่อเป็นการเตรียมตัว เรามาดูบทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเดินทางกันดีกว่าครับ

Agent: Good evening, ma’am. How may I help you?
กุด อี๊ฝนิง แมม ฮาว เม ไอ เฮ็ลพ ยู๊
สวัสดี ยามเย็น คุณผู้หญิง ฉัน อาจจะ ช่วย คุณ ได้อย่างไร (มีอะไรให้ช่วยไหม)

Client: I would like to book a ticket to San Francisco. Can you tell me the schedule* of the available flights tomorrow?
ไอ วุด ไลค ทุ บุ๊ค อะ ทิ๊คคิท ทุ แซนเฟรินซิสโก แคน ยู เท็ล มี เดอะ สเก็ดจุล ออฟ ดิ อะเว๊เลอะเบิล ไฟลทส์ ทุม๊อโร
ฉัน ต้องการ จอง ตั๋ว ไป ซานฟรานซิสโก คุณ ช่วยบอก ตาราง เที่ยวบิน ที่ยังว่างอยู่ ของพรุ่งนี้ แก่ฉัน ได้ไหม

Agent: Okay, ma’am. The available flights tomorrow are at 8:30 am, 12:00 pm, 2:30 pm, and 7 pm.
โอเค แมม ดิ อะเว๊เลอะเบิล ไฟลทส์ ทุม๊อโร อา แอ็ท เอท เธ๊อทิ เอ เอ็ม เทว็ลพ พีเอ็ม ทู เธ๊อทิ พีเอ็ม แอนด เซ็ฝเวิน พีเอ็ม
ได้คะ คุณผู้หญิง เที่ยวบิน ที่ยังว่าง ของพรุ่งนี้ คือ เวลา 8.30 น. 12.00 น. 14.30 น. และ 19.00 น.

Client: I would like to take the 8:30 am flight.
ไอ วุด ไลค ทุ เทค เดอะ เอท เธ๊อทิ เอเอ็ม ไฟลท
ฉัน ต้องการ เอา เที่ยวบิน เวลา 8.30 น. (ไปเที่ยวบิน 8.30)

Agent: Would you like a business class or economy class ticket?
วุด ยู ไลค อะ บิ๊สนิส คลาส ออ อิค๊อนเนอะมิ คลาส ทิคคิท
คุณ ต้องการ ตั๋ว ชั้น ธุรกิจ หรือ ชั้น ประหยัด

Client: I’ll take the economy class.
ไอล เทค ดิ อิค๊อนเนอะมิ คลาส
ฉัน จะ เอา ชั้น ประหยัด (ขอชั้นประหยัด)

Agent: Okay ma’am. Please wait for a while.
โอเค แมม พลีส เวท ฟอ อะ ไวล
ได้ค่ะ คุณผู้หญิง กรุณา รอ สักครู่

Client: Thank you.
แธงคิว
ขอบคุณ