บทสนทนาเริ่มต้นภาษาอังกฤษ

บทสนทนาเริ่มต้นภาษาอังกฤษ

การเริ่มต้นบทสนทนาภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นจากที่ง่ายๆก่อนแล้วค่อยศึกาาตัวที่เริ่มยากมากขึ้นไป ดังนั้น เรามาทำการรู้จักบทสนทนาภาษาอังกฤษจากง่ายๆก่อนแล้วกันนะค่ะ ตัวอย่างคือ

Hello – การทักทาย และแนะนำตัวเอง
บทสนทนาภาษาอังกฤษฉบับง่ายๆ ตอน Hello  บทสนทนาในตอนนี้เป็นเรื่องของการทักทาย และการแนะนำตนเองไปพร้อมๆกัน จุดประสงค์ก็เพื่อทำความรู้จักกันนั้นเอง ถ้ามีใครสักคนเดินเข้ามาถามเราว่า “คุณชื่ออะไร“เราจะรู้สึกยังไง มันก็แปลกๆใช่ไหมครับ ดังนั้นการทำความรู้จักใครสักคนนั้น ต้องทำการทักทายและแนะนำตัวเราเองก่อนเลย แล้วคู่สนทนาก็จะแนะนำชื่อของเขาเอง

 • A:  Hello, my name is Bas.
 • เฮ็ลโล มายเนม อิส แซม
 • สวัสดี ชื่อ ของผม คือ แซม (ผมชื่อบาส)
 • B:  Hey, I’m New.
 • เฮ้ ไอม เจน
 • หวัดี ฉัน คือ เจน (ฉันชื่อนิว)
 • A:  Nice to meet you.
 • ไนซ ทุ มีท ยู
 • ยินดี ที่ได้ พบ คุณ (ยินดีที่ได้รู้จัก)
 • B:  Nice to meet you, too.
 • ไนซ ทุ มีท ยู ทู
 • ยินดี ที่ได้ พบ คุณ เช่นกัน (ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน)
  แค่นี้ก็ถือว่าเป็นการทักทาย ที่เราจะทำความรู้จัก นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้อย่างถูกต้องคำศัพท์บทสนทนาเบื้องต้น

  hello  เฮ็ลโล  สวัสดี
  my  มาย  ของฉัน
  name  เนม  ชื่อ
  is *  อิส  เป็น อยู่ คือ
  hey เฮ้ หวัดดี
  I’m **  ไอม  ฉัน คือ
  nice  ไนซ  ดี
  to  ทู  ที่ได้, ทีจะ, สู่
  meet  มีท  พบ
  you  ยู  คุณ
  too  ทู  เช่นกัน