บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับพนักงานเสิร์ฟ

บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับพนักงานเสิร์ฟ

เวลาลูกค้าชาวต่างชาติจะสั่งอาหารในร้านอาหารบ้างไหม? ไม่มั่นใจว่าจะใช้ศัพท์คำไหน เริ่มต้นประโยคยังไง แล้วจะสื่อสารถูกหรือเปล่า!! วันนี้เฮลสเตอร์ได้รวบรวมคำศัพท์ที่ควรรู้ และประโยคความที่คนส่วนมากนิยมใช้กันเวลาอยู่ในร้านอาหารมาฝากค่ะ!deubimer.com

การกล่าวคำทักทาย
Welcome. เชิญค่ะ
How many people? มากี่ท่านคะ?
How many seats? กี่ที่คะ ?
Could you follow me, please. เชิญเดินตามผมมาเลยครับ

การสั่งอาหาร รับออเดอร์
Would you like to see the menu? คุณต้องการเมนูมั้ยครับ?
What would you like to eat ? คุณต้องการจะทานอะไรดีคะ?
What would you like to order? รับอะไรดีคะ?
Would you like to see the menu? คุณต้องการเมนูมั้ยครับ?

การชำระเงิน
Cash only. รับเฉพาะเงินสดค่ะ
Please pay at the cashier. ชำระเงินที่แคชเชียร์นะคะ
Here’s your change, sir. เงินทอนครับ