คำศัพท์อังกฤษสถานที่

คำศัพท์สถานที่ต่างๆ ภาษาอังกฤษที่ควรรู้จัก ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ในเมืองทั้งนั้นเลย มาดูกันเลยว่าคำศัพท์ที่เราควรเรียนรู้เบื้องต้นนั้นมีอะไรกันบ้าง

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
place เพลส สถานที่; ทำเล, บริเวณ
White House ไวทํ เฮาสํ ทำเนียบประธานาธิบดี
city hall ซิติ ฮอลลํ ศาลากลางจังหวัด
airport แอรํ พอรํท สนามบิน
house เฮาสํ บ้าน
home โฮม
school สกูล โรงเรียน
college คอลลิจฺ วิทยาลัย,โรงเรียนเอกชน
university ยูนิเวอรํซิทิ มหาวิทยาลัย
temple เท็มเพิล วัด
church เชิรํช โบสถ์
mosque มอสคํ สุเหร่า; มัสยิด
market มารํเค็ท ตลาด
zoo ซู สวนสัตว์
library ไลบระริ ห้องสมุด
bank แบงคํ ธนาคาร
museum มิวเซียม พิพิธภัณฑ์
hotel โฮเทล โรงแรม
hospital ฮอสพิเทิล โรงพยาบาล
animal hospital แอนนิมอล ฮอสพิทอล โรงพยาบาลสัตว์
clinic คลีนิค คลินิก,สถานพยาบาล,ห้องรักษาโรค
office ออฟฟิศ ออฟฟิศ, ที่ทำงาน, สำนักงาน
post office โพสทํ ออฟฟิศ ไปรษณีย์
police station โพลิส สเตชัน สถานีตำรวจ
bus station บัส สเตชัน สถานีรถโดยสาร
train station เทรน สเตชัน สถานีรถไฟ