คำศัพท์อังกฤษห้องเรียน

คำศัพท์อังกฤษห้องเรียน

คำศัพท์สิ่งของต่างๆในห้องเรียน (Classroom Objects) ที่เราควรทำความรู้จักเป็นเบื้องต้น มาสำรวจกันดูซิว่าสิ่งของต่างๆในห้องเรียนของเรานั้นมีอะไรกันบ้าง อาจจะมีเยอะกว่านี้นะค่ะ แต่เอามาฝากแค่นี้ก่อนเป็นเบื้องต้นก่อนค่ะ

คำศัพท์อังกฤษห้องเรียน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนและในห้องเรียน
in the School and Classroom

Bell = กระดิ่ง ระฆัง

Blackboard = กระดานดำ

Book = หนังสือ

Bookshelf = ชั้นวางหนังสือ

Calendar = ปฏิทิน

Canteen = โรงอาหาร

Chair = เก้าอี้

chalk = ชอล์ค

classroom = ห้องเรียน ชั้นเรียน

coloured pencil = ดินสอสี

คำศัพท์อังกฤษห้องเรียน

compass = วงเวียน

computer = เครื่องคอมพิวเตอร์

crayon = สีเทียน

crest = ตราโรงเรียน

desk = โต๊ะเรียน

duster = แปรงลบกระดาน

eraser = ยางลบ

field = สนาม

flag = ธงชาติ

flagpole = เสาธงชาติ

fluorescent marker = ปากกาสะท้องแสง

globe = ลูกโลก

glue = กาว

gym = โรงยิม โรงพละศึกษา

คำศัพท์อังกฤษห้องเรียน