คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสวน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสวน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสวน
ถ้าคุณมีสวนอยู่ที่เมืองนอกตอนซัมเมอร์ เพราะถ้าเป็นสวนบ้านเรานี่ ใช้เวลาได้แค่ตอนเช้ากับตอนบ่ายแก่ๆ ไปถึงตอนเย็นเท่านั้น เพราะอากาศร้อนมากจริงๆ แม้หัวข้อจะไม่เกี่ยวกับที่เราปูทางมาเท่าไหร่ แต่เราก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสวน หรือ Garden มาฝาก

1. Flower bed (เฟลา-เออะ-เบด) แปลงปลูกดอกไม้
2. Fruit picker (ฟรูท-พิค-เคอะ) ตะกร้อสำหรับเก็บผลไม้
3. Sprinkler (สพริง-เคลอะ) เครื่องฉีดน้ำสนามหญ้า
4. Wheelbarrow (วีลแบ-โร) รถเข็นล้อเดียว
5. Weed (วีด) วัชพืช
6. Shed (เชด) โรงเก็บของ
7. Tree (ทรี) ต้นไม้
8. Soil (ซอยลุ) ดินปลูกต้นไม้
9. Grass (กราส) ต้นหญ้า
10. Seed (ซีด) เมล็ดพันธุ์พืช
11. Lawn (ลอน) สนามหญ้า
12. Pest (เพสทุ) ศัตรูพืช
13. Flower (เฟลา-เออะ) ดอกไม้
14. Dustbin (ดัสทุ-บิน) ถังขยะ
15. Patio furniture (แพททิโอ-เฟอร์นิเชอะ) ชุดโต๊ะเก้าอี้สนาม
16. Ladder (แลด-เดอะ) บันได
17. Swing (สวิง) ชิงช้า
18. Bucket (บัค-คิท) ถังน้ำ
19. Garden tree (การ์เดน-ทรี) ไม้ประดับ
20. Flowerpot (เฟลา-เออะ-พอท) กระถางต้นไม้
21. Hedge (เฮดจุ) แนวพุ่มไม้
22. Watering pot (วอ-เทอะริง-พอท) ฝักบัวรดน้ำ
23. Vegetable plot (เวจจิทะเบิล พลอท) แปลงปลูกผัก
24. Fertilizer (เฟอ-ทิไลเซอะ) ปุ๋ย
25. Pesticide (เพส-ทิไซดุ) ยาฆ่าแมลง
26. Herbicide (เฮอ-บิไซดุ) ยากำจัดวัชพืช
27. Bush (บูช) พุ่มไม้
28. Lawn mower (ลอน-โมเวอะ) เครื่องตัดหญ้า
29. Hammock (แฮม-มัค) เปลญวน
30. Hod (ฮ็อด) บุ้งกี๋
31. Pruning shears (พรูนนิง-เชียร์สุ) กรรไกรตัดเล็มกิ่งไม้
32. Hosepipe (โฮซไพพุ) สายยาง
33. Grass shears (กราส-เชียร์สุ) กรรไกรตัดหญ้า
34. Rake (เรค) คราด
35. Hoe (โฮ) จอบ
36. Axe (แอคซุ) ขวาน
37. Trowel (เทรา-เอิล) เสียมมือ
38. Spade (สเพด) เสียม, พลั่ว
39. Garden fork (การ์เดน-ฟอร์ค) สามง่าม
40. Climber (ไคลม-เบอะ) ไม้เลื้อย
41. Garden tools (การ์เดน-ทูลสุ) เครื่องมือทำสวน
42. Greenhouse (กรีน-เฮาซุ) เรือนกระจกสำหรับปลูกต้นไม้
43. Kennel (เคน-เนล) บ้านสุนัข
44. Stool (สทูล) ม้านั่งเดี่ยว
45. Summerhouse (ซัมเมอะ-เฮาซุ) เรือนพักร้อนในสวน
46. Trellis (เทรล-ลิส) โครงสำหรับปลูกไม้เลื้อย
47. Worm (เวิร์ม) หนอน, ไส้เดือน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับซุปเปอร์มาเก็ตสวนหมวดคำศัพท์
เมนูนำทาง เรื่อง
Previous Post:คำศัพท์ภาษาอังกฤษส่วนต่างๆของร่างกายNext Post:พินอคคิโอ (Pinocchio)
ประโยคภาษา
8 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นสำหรับเที่ยวต่างประเทศ
8 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นสำหรับเที่ยว