คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนามบินและการเดินทาง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนามบินและการเดินทาง

การท่องเที่ยวเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนเลือกใช้โดยเฉพาะในวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึง และถ้าหากตารางการเดินทาของคุณนั้นเป็นการเดินทางไปยังต่างประเทศแล้ว ภาษาอังกฤษก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องทราบถึงข้อมูลและวิธีการเดินทาง คำศัพท์เหล่านี้สามารถที่จะช่วยให้คุณสามารถเดินทางได้อย่างสนุกสนานและไม่พลาดตารางการบินสำหรับทริปสำคัญของคุณ
1. Airport แปลว่า สนามบิน
2. Visa แปลว่า วีซ่า
3. Itinerary แปลว่า ตารางการเดินทางหรือแผนการเดินทาง
4. Ticket แปลว่า ตั๋ว
5. First Class แปลว่า ชั้นบินสูงสุดและมีราคาแพงที่สุด
6. Business Class แปลว่า ชั้นบินสายธุรกิจ
7. Economy Class แปลว่า ชั้นบินสายประหยัด
8. Departure แปลว่า ขาออกนอกประเทศ
9. Arrival แปลว่า ขาเข้าประเทศ
10. Carry On แปลว่า กระเป๋าหรือสัมภาระที่สามารถนำขึ้นเครื่องไปได้
11. Conveyer Belt/Baggage Claim แปลว่า จุดที่รับสัมภาระหรือจุดรับกระเป๋าเดินทาง
12. Oversized baggage แปลว่า กระเป๋าที่มีขนาดน้ำหนักเกิน
13. Seat belt แปลว่า เข็มขัดนิรภัย
14. Baggage แปลว่า กระเป๋าเดินทาง
15. Meals แปลว่า อาหาร
16. Boarding card แปลว่า บอร์ดดิ้งพาส หรือ บัตรที่นั่ง
17. Check-in desk แปลว่า เคาเตอร์เช็ค-อิน
18. Gate แปลว่า ประตูหรือทางเข้าก่อนขึ้นเครื่องบิน
19. Plane แปลว่า เครื่องบิน
20. Overhead locker แปลว่า ที่เก็บสัมภาระเหนือที่นั่งในเครื่องบิน
21. Passport แปลว่า หนังสือเดินทาง