คำว่า It การใช้ที่ถูกต้อง

คำว่า its ไม่ใช่รูป พหูพจน์ ของ it นะคะ****

แต่เป็นคำ adjective แสดงความเป็นเจ้าของ (possessive adjective) แปลว่า ของมัน (สัตว์ หรือ สิ่งของ) หรือ ของสถานที่นั้น ของประเทศนั้นๆ เช่น

Thailand and its government ประเทศไทยและรัฐบาลไทย
Bangkok and its vicinity กรุงเทพและปริมลฑล
My dog and its food สุนัขของฉันและอาหารของมัน

เช่น I just went downstairs and saw my little puppy eating its food แปล

ว่า มะกี๊เพิ่งลงไปข้างล่ามา เห็น “ไอ่แสบ” หมาน้อยของอาจารย์ต้นกำลังกินอาหารของมันอยู่

ส่วนคำพหูพจน์ของ it ก็คือคำว่า they ไงล่ะคะ แต่พวกเรามักจะไม่ค่อยกล้าใช้ they แทนสิ่งที่ไม่ใช่คน เพราะเคยโดนหลอกมาตั้งแต่เด็กว่า they แปลว่า พวกเขาทั้งหลาย จริงๆแล้ว theyใช้แทนคำนามได้ทุกชนิดเลยนะคะที่มีมากกว่าหนึ่งสิ่ง(พหูพจน์) เช่น

the banks=they, three little birds=they, those gigantic rocks=they, my and my Iphone=they, the speakers of my PC=they

คำว่า its ไม่ใช่รูป พหูพจน์ ของ it นะคะ****

แต่เป็นคำ adjective แสดงความเป็นเจ้าของ (possessive adjective) แปลว่า ของมัน (สัตว์ หรือ สิ่งของ) หรือ ของสถานที่นั้น ของประเทศนั้นๆ เช่น

Thailand and its government ประเทศไทยและรัฐบาลไทย
Bangkok and its vicinity กรุงเทพและปริมลฑล
My dog and its food สุนัขของฉันและอาหารของมัน

เช่น I just went downstairs and saw my little puppy eating its food แปล

ว่า มะกี๊เพิ่งลงไปข้างล่างมา เห็น “ไอ่แสบ” หมาน้อยของอาจารย์ต้นกำลังกินอาหารของมันอยู่

ส่วนคำพหูพจน์ของ it ก็คือคำว่า they ไงล่ะคะแต่พวกเรามักจะไม่ค่อยกล้าใช้ they แทนสิ่งที่ไม่ใช่คน เพราะเคยโดนหลอกมาตั้งแต่เด็กว่า they แปลว่า พวกเขาทั้งหลาย จริงๆแล้ว theyใช้แทนคำนามได้ทุกชนิดเลยนะคะที่มีมากกว่าหนึ่งสิ่ง(พหูพจน์) เช่น

the banks=they, three little birds=they, those gigantic rocks=they, my and my Iphone=they, the speakers of my PC=they